CIVIL

 • Obligacions i contractes
 • Dret de família
 • Separacions i divorcis
 • Dret hipotecari i registral
 • Successions
 • Propietat horitzontal
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Drets reals
 • Dret immobiliari i de la construcció
 • Responsabilitat Civil
 • Dret Civil Internacional