LABORAL

 • Assessorament a empreses i treballadors
 • Redacció de documents i contractes laborals
 • Contractació d'alts directius
 • Reestructuracions empresarials
 • Expedients de regulació de treball
 • Aspectes laborals de societats concursades
 • Negociacions col•lectives
 • Seguretat i higiene en el treball
 • Prevenció de riscos laborals
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Actuacions davant els Jutjats del social i altres instàncies laborals