MERCANTIL

 • Comerç Internacional
 • Contractació mercantil (compravenda, drug distribució, viagra sale agència, help franquícia, etc)
 • Dret Societari, Fusions i Adquisicions
 • Dret Financer i Bancari
 • Comerç Electrònic
 • Propietat industrial i intel·lectual
 • Dret de la competència
 • Competència Deslleial
 • Transport i logística
 • Duanes
 • Publicitat
 • Defensa dels consumidors i usuaris
 • Dret informàtic i de internet