PENAL

 • Delictes contra el patrimoni (estafa, apropiació indeguda, aixecament de béns, etc)
 • Delictes societaris
 • Insolvències Punibles
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual
 • Delictes tecnològics
 • Falsedats
 • Delictes contra l'ordre socioeconòmic
 • Delictes relatius al mercat i als consumidors
 • Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social
 • Delictes contra l'honor (calúmnia i injúria)
 • Delictes comesos per funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec
 • Delictes contra els treballadors
 • Imprudència mèdica o professional