El concurs de continuïtat com alternativa al tancament.

L’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com les Ordres Ministerials que l’han anat desenvolupant o concretat, ha ocasionat el tancament i paralització de varis sectors del teixit empresLato: pràcticament la totalitat de l’activitat comercial; serveis personals; equipaments culturals, esportius i d’oci; i hostaleria, restauració i qualsevol tipus d’allotjament turístic.

La protecció de les idees

A la Facultat de Dret, recipe ja fa uns anys, em varen ensenyar que les idees no es poden protegir. Em deien que calia que les idees es desenvolupessin i concretessin en una obra o en un invent o model d’utilitat. Aquesta manera de veure el món de les idees és totalment equivocada.

Encara ara, en la meva activitat professional veig que hi ha molt desconeixement en relació amb aquesta matèria, i que la gent està molt confosa i no distingeix els límits entre una idea, un invent i una obra (sobretot en matèria de programari informàtic) i no coneix exactament què és propietat intel•lectual, què és propietat industrial, què és know how, què és tecnologia, etc.