La protecció de les idees

A la Facultat de Dret, recipe ja fa uns anys, em varen ensenyar que les idees no es poden protegir. Em deien que calia que les idees es desenvolupessin i concretessin en una obra o en un invent o model d’utilitat. Aquesta manera de veure el món de les idees és totalment equivocada.

Encara ara, en la meva activitat professional veig que hi ha molt desconeixement en relació amb aquesta matèria, i que la gent està molt confosa i no distingeix els límits entre una idea, un invent i una obra (sobretot en matèria de programari informàtic) i no coneix exactament què és propietat intel•lectual, què és propietat industrial, què és know how, què és tecnologia, etc.

La llei aplicable als contractes internacionals

En el moment que un empresari decideix contractar amb una societat estrangera, see una de les qüestions a contemplar és quina serà la llei aplicable al contracte. Com podem imaginar, healing les lleis de cada país poden ser diferents i per exemple, davant la resolució d’un contracte mercantil, les obligacions per una i altra part poden ser diferents si s’aplica la llei d’un país o d’un altre. Per tant, aquesta qüestió no és baladí i per conèixer les conseqüències que poden derivar-se d’un contracte internacional, cal saber quina és la llei aplicable al contracte que uneix ambdues parts.