Acords de confidencialitat

Els Acords de Confidencialitat que es signen són un bon indicador de l’estat de la recerca i la innovació en un territori. Si més no, cure així ho entenc jo.

El fet que m’ha portat a escriure aquest article és que en el darrer mes sis clients m’han demanat que els redacti un acord de confidencialitat i potser en tot l’any 2012 en vaig fer set de contractes d’aquest tipus. A més, tinc la intuïció de que en el 2013 me’n demanaran molts més.

Els clients que m’han demanat aquests contractes tan específics són de dos perfils diferents: (i) per un costat hi ha el perfil dels nous emprenedors/empresaris que estan iniciant un projecte i el volen protegir conscients del seu potencial valor i (ii) per l’altre costat hi ha empreses tradicionals i amb molts anys de funcionament, que investiguen i innoven i comencen a ser conscients del valor de la protecció jurídica del que fan.

Així, per exemple, una empresa important que comercialitza un producte alimentari, m’ha demanat un acord de confidencialitat amb el fabricant extern que li fa la producció, perquè li dóna les receptes secretes, les fórmules, els volums, etc. Això no és d’estranyar, però el que pot estranyar és que no ho hagi fet fins ara, amb els anys que porta en el mercat.

Un altre client, que fabrica un producte amb alta tecnologia i exporta a tot el món des de fa molts anys, aquesta setmana m’ha demanat un acord de confidencialitat per poder firmar amb tots els seus proveïdors; perquè a alguns els donen les fórmules, a altres dissenys o plànols, etc. El mateix m’ha passat amb un important fabricant de mobiliari que fa uns dissenys molt exclusiu i encarrega la producció de forma externa i no vol que els seus proveïdors el puguin trair i el mateix m’ha passat amb una filial d’una empresa estrangera que ha encarregat a una empresa catalana que li fes unes adaptacions als productes que distribueix.

Fins i tot, m’he trobat amb una anècdota que m’ha semblat divertida. Un d’aquests joves emprenedors em va venir a veure al Despatx i em va demanar primer que li fes un document de confidencialitat pel que em volia explicar i que un cop li hagués signat i donat, m’explicaria el seu projecte. Ho vaig trobar molt bé, perquè encara que li vaig explicar que els advocats ja teníem una obligació de confidencialitat deontològica, no se’n va conformar.

Tots aquests clients, per algun motiu, s’han adonat de la importància de la confidencialitat ara, a principis de 2013 i crec que això és important, perquè vol dir que la nostra economia està canviant de veritat i ja no és només una il•lusió. Les nostres empreses estan innovant més, veuen que han de donar valor afegit perquè sinó no tindran viabilitat i es preocupen més que mai de protegir el coneixement, la tecnologia, els invents, els resultats de la recerca i tots aquests béns immaterials que tan de valor tenen.


Per altra banda, hi ha una nova generació que es va sembrar ja fa uns anys i que jo detecto que ara, a finals del 2012 i principis de 2013, està començant a brotar i ja no només té idees, sinó que les està desenvolupant i està buscant finançament en qualsevol lloc menys en un banc i té molt clar que el primer que ha de fer és protegir la seva idea i el seu projecte, perquè ningú li robi, com ha passat en altres casos que els han explicat.

Aquesta nova generació està altament preparada i està naixent per arreu de Catalunya i reclama assessorament i ajut, té molt clar el que vol i està altament preparada. Probablement encara no se n’hagi adonat massa gent, perquè jo, gràcies a la meva professió, tinc el privilegi de detectar aquests brots abans que d’altres, atès que jo sé fer i faig acords de confidencialitat i aquesta nova raça d’empresaris, el primer que demana és això, per poder explicar la seva idea a tercers amb garanties jurídiques.

Els dos perfils de clients que m’han demanat acords de confidencialitat en el darrer mes, crec que són molt importants per la nostra economia i que d’aquests dos perfils en depèn el futur; o sigui, de les empreses tradicionals que apostin de forma decidida per la innovació i de les noves empreses que es creïn per part de nous emprenedors i empresaris que tenen clar que el camí està en les noves tecnologies, en les invencions, en els resultats de la recerca i en tot allò intangible que encara ocupa un lloc minoritari dins el nostre teixit empresarial.

Per tant, us proposo que us plantegeu si la vostra empresa requereix o no d’un acord de confidencialitat i si la resposta és negativa, us recomano que feu esforços per tal que en el temps més curt possible, estigui justificat que demaneu aquest acord, perquè serà un símptoma inequívoc de que alguna cosa en la vostra empresa ha canviat en positiu.

Jordi Bellvehí
25 de març de 2013