Acords de confidencialitat

Els Acords de Confidencialitat que es signen són un bon indicador de l’estat de la recerca i la innovació en un territori. Si més no, cure així ho entenc jo.

El fet que m’ha portat a escriure aquest article és que en el darrer mes sis clients m’han demanat que els redacti un acord de confidencialitat i potser en tot l’any 2012 en vaig fer set de contractes d’aquest tipus. A més, tinc la intuïció de que en el 2013 me’n demanaran molts més.

Nul·litat d'algunes clàusules incloses als contractes bancaris

No és gens estrany que quan signem contractes bancaris, com ara contractes de targetes de crèdit, préstecs o hipoteques, sovint acceptem determinades clàusules que, tant si formen part com si no del que comunament hem anomenat la “lletra petita”, resulten predisposades pel banc, i com a tals, se’ns presenten com innegociables.