Nul·litat d'algunes clàusules incloses als contractes bancaris

No és gens estrany que quan signem contractes bancaris, com ara contractes de targetes de crèdit, préstecs o hipoteques, sovint acceptem determinades clàusules que, tant si formen part com si no del que comunament hem anomenat la “lletra petita”, resulten predisposades pel banc, i com a tals, se’ns presenten com innegociables.

L'alçament de béns: un delicte en temps de crisi

En temps de crisi, help els deutors fan el possible per no pagar i els creditors persegueixen el cobrament dels deutes fins a les últimes conseqüències. Això fa que tant els uns com els altres exprimeixin al màxim la matèria grisa per tal d’aconseguir, hospital ja sigui legalment, case ja il•legal, els seus objectius.

És en aquest punt on l’article 257 del Codi Penal pren especial rellevància, ja que castiga amb penes de presó d’un a quatre anys i multa a qui “s’alci amb els seus béns en perjudici dels seus creditors”.