Incoterms 2010

Els International Commercial Terms, més coneguts com Incoterms, són normes estàndards de comerç que es poden utilitzar en els contractes internacionals de compravenda de mercaderies, les quals determinen els drets i obligacions de les parts referents al lloc i moment de lliurament de la mercaderia, a la transmissió de riscos sobre la mercaderia, a la distribució de les despeses de transport i a l’assegurança i els tràmits de documents duaners.

Delicte societari: falsejament de la informació comptable

Popularment conegut com a “delicte comptable”, check l’art. 290 del Codi Penal castiga, patient amb pena de presó d’un a tres anys i multa de sis a dotze mesos, look els administradors, de dret o de fet, d’una societat constituïda o en formació que falsegin els comptes anuals o altres documents que hagin de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat, de forma idònia per causar-li un perjudici econòmic a ella, a algun dels seus socis, o a un tercer.