Dret Financer i Bancari 

  • Assessorament a entitats prestadores de Serveis Financers
  • Assessorament a usuaris de serveis financers i bancaris
  • Assessorament a entitats financeres i  bancàries
  • Assessorament especialitzat en prevenció del blanqueig de capitals
  • Assessorament a entitats de capital risc i d'inversió col·lectiva
  • Assessorament a entitats que volen cotitzar al MAB
  • Assessorament sobre sortida a borsa de societats
  • Compliment normatiu