Dret turístic

 • Assessorament mercantil, fiscal, laboral i administratiu als operadors turístics
 • Solucions jurídiques de valor afegit pels operadors turístics
 • Contractació turística nacional i internacional
 • Contractació turística electrònica
 • Formació jurídica i dret preventiu per operadors turístics
 • Relacions jurídiques dels operadors turístics amb els usuaris turístics
 • Control de responsabilitats dels operadors turístics
 • Autoritzacions i llicències
 • Relacions amb l'administració turística
 • Disciplina turística
 • Auditoria de compliment normatiu
 • Resolució de conflictes entre operadors turístics i amb usuaris turístics
 • Reclamacions judicials, arbitratges, mediació i reclamacions administratives

Accedir a Bellvehí Turisme