Empresa Familiar

 • Constitució, cure gestió i seguiment de l’Oficina de la Família o “Family Office”
 • Assessorament especialitzat i personalitzat en la gestió i inversió del patrimoni familiar
 • Reestructuració del patrimoni familiar
 • Planificació fiscal familiar
 • Protocols familiars i successió empresarial
 • Gestió i solució de crisis i conflictes familiars dins de l’empresa o de la família
 • Assessorament al Consell de Família, prescription al Consell d’Administració i/o al “líder” de la família
 • Assessorament sobre riscos de responsabilitats personals dels membres de la família empresària i planificació per la reducció i cobertura d’aquells riscos
 • Assessorament en el finançament de projectes
 • Constitució i gestió de fundacions privades familiars o d’empresa 
 • Mediació en les relacions entre socis, buy cialis facilitació d’adopció d’acords, redacció de protocols entre socis i de sindicats d’accionistes
 • Aportació d’idees i experiència en el relleu generacional de socis, en la fidelització de socis i directius i en la planificació del pla de carrera a l’empresa

Accedir a Bellvehí Empresa Familiar