Fundacions i Associacions

  • Assessorament civil a Fundacions privades catalanes i espanyoles
  • Assessorament a Associacions, estiguin o no declarades d'utilitat pública
  • Assessorament fiscal a Fundacions i Associacions
  • Assessorament laboral a Fundacions i Associacions
  • Intermediació amb la Generalitat de Catalunya (Protectorat i Registre de Fundacions i Associacions)
  • Assessorament a Fundacions públiques
  • Assessorament sobre finançament de les activitats de la Fundació i "fundraising"
  • Assessorament sobre la realització d'activitats econòmiques i participació en empreses mercantils per part de Fundacions i Associacions
  • Fusió i Escissió de Fundacions i Associacions