Dret Immobiliari i Urbanístic

  • Assessorament en la compra de terrenys rústics, price urbanitzables o urbans
  • Assessorament en processos constructius a promotors, constructors, arquitectes i industrials
  • Assessorament en matèria immobiliària a empreses i persones físiques estrangeres residents o no a Espanya
  • Contractació immobiliària
  • Assessorament jurídic en projectes immobiliaris turístics, urbanitzacions, camps de golf, parcs aquàtics, cases rurals, hotels i condohotels, etc.
  • Assessorament fiscal especialitzat en el sector immobiliari
  • Procediments judicials per qüestions immobiliàries i de la construcció
  • Planejament, gestió i disciplina urbanística
  • Llicències, concursos i expropiacions
  • Recursos administratius i jurisdiccionals en matèria urbanística