Bellvehí Advocats ofereix a les empreses la possibilitat de fer formació dins la pròpia empresa “in company”, vialis 40mg el que possibilita fer una formació a mida de les necessitats de l’empresa que demana aquell servei i amortitzar molt millor els recursos destinats a la formació de directius o personal en matèries legals o fiscals.

La formació que imparteix Bellvehí Advocats es dissenya i planifica conjuntament amb el client, prescription en base a les seves necessitats i, order per tant, el contingut i el preu es determinen en funció de les característiques de la formació concreta a donar.

Els professionals de Bellvehí Advocats estan acostumats a fer formació, però a diferència dels formadors habituals, els professionals de Bellvehí Advocats són professionals del Dret en exercici que tenen l’experiència pràctica que permet que la formació dins la pròpia empresa es converteixi en un assessorament molt especialitzat sobre les matèries que més preocupen a l’empresa.

Depenent del sector i del tipus d’empresa, la formació dels seus administradors, directius i empleats en determinades matèries és bàsica i imprescindible per assolir el nivell de qualitat i excel·lència que ha de perseguir actualment qualsevol empresa que vulgui ésser competitiva.

Per posar un exemple i sempre dependrà del tipus d’empresa i del sector, és essencial la formació sobre:

- El Comerç Internacional, la contractació comercial internacional, els mitjans de pagament, les garanties, el transport, les assegurances etc. (aquesta formació va acompanyada, si el client ho desitja, d’un servei d’auditoria de processos i documents que utilitza l’empresa en tot el procés d’exportació, per comprovar que són correctes i millorar-los, així com un seguiment periòdic dels mateixos).

 -  El compliment normatiu per evitar responsabilitats legals de l’empresa i dels seus administradors i directius (aquesta formació va acompanyada, si el client ho desitja, d’un servei d’auditoria de compliment normatiu i seguiment periòdic del mateix).

 -  La protecció de les idees, el know how, els resultats de la recerca, els drets d’autor, les patents i les marques.

 -  La protecció dels drets sobre els programes informàtics i la contractació informàtica.

 -  El comerç electrònic.

 -  La protecció de dades de caràcter personal.

 -  El blanqueig de capitals.

 -  La responsabilitat de les agències de viatges davant els usuaris turístics.

 -  Les obligacions, drets i responsabilitat dels patrons de fundacions.

 -  Les obligacions, drets i responsabilitats dels directius d’associacions.

Qui estigui interessat en encarregar formació a Bellvehí Advocats, ho pot fer contactant  directament amb el Despatx