LATAM DESK

"Bellvehí Advocats és un despatx amb llarga experiència en l'assessorament a empreses catalanes i espanyoles en el manteniment de relacions comercials de tot tipus amb països llatinoamericans i amb l'assessorament per a l'establiment d'aquelles empreses en aquells països"  

LatamBellvehí Advocats té Despatx a Barcelona, Girona i Madrid i té una llarga experiència en l'assessorament a empreses exportadores catalanes i espanyoles que volen vendre o venen a llatinoamèrica, mitjançant la formalització de contractes de compravenda, distribució, agència, franquícia, etc.


Bellvehí Advocats també assessora empreses catalanes i espanyoles pel seu establiment a països llatinoamericans, bé sigui a través d'un establiment permanent o bé a través de la constitució o compra d'una empresa o de la formalització d'una Joint-Venture.

Bellvehí Advocats compta amb el servei Bellvehí Internacional que funciona mitjançant la conformació d'equips multidisciplinaris (jurídic, fiscal, consultoria estratègica i de marketing, logística, agent de duanes, etc) en els que hi participen professionals del Despatx i altres empreses assessores amb les que Bellvehí Advocats col·labora estretament; el que permet donar un servei integral al client. 

Bellvehí Advocats també assessora a empreses llatinoamericanes que volen mantenir relacions comercials amb Espanya o que volen tenir-hi un establiment permanent o comprar o establir una empresa o formalitzar una Joint-Venture.