Bellveh news-01

ENTRA EN VIGOR LA SEPA (ZONA ÚNICA DE PAGAMENT AMB EUROS)

El dia 1 de Febrer de 2014 ha entrat en vigor la SEPA (acrònim de “Single Euro Payments Area”), cialis que implica la realització d’una Zona Única de Pagament amb Euros per 33 països, que són tots els Estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Lietchestein, Noruega, Suïssa i Mònaco.

La regularització jurídica d’aquesta nova àrea única de pagament es troba al Reglament 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març de 2012 pel què s’estableixen requisits tècnics i empresarials per les transferències i els pagaments domiciliats amb Euros. S’ha de recordar que els Reglaments són normes Europees que tenen una aplicació directa amb els ordenaments jurídics dels Estats membres i no cal la seva implementació nacional mitjançant una norma interna.

L’objectiu és la implantació d’uns serveis de pagament comuns a tots els països que formen part d’aquest espai únic, que substitueixen els serveis nacionals de pagament; és a dir, que ara es podrà operar a nivell de pagaments a tota l’àrea única del nou sistema, com fins ara s’havia operat dins el territori d’un Estat. Un exemple clar, és la possibilitat de domiciliar els pagaments dintre de l’àrea única de pagament.

La SEPA ha d’aportar als ciutadans i a les empreses de la Unió Europea uns serveis de pagament amb Euros segurs, a preus competitius i de fàcil ús. Aquesta iniciativa s’enquadra dintre de l’estratègia “Europa 2020”, que persegueix l’objectiu d’una economia més basada en la intel•ligència, en la què la prosperitat és conseqüència de la innovació i d’un ús més eficient dels recursos disponibles.

La SEPA es refereix només a transferències o pagaments domiciliats, denominats amb Euros, dins de la Unió Europea, quan el proveïdor dels serveis de pagament de l’ordenant i el beneficiari estiguin radicats dins de la UE o quan l’únic proveïdor de serveis de pagament que intervingui a la operació estigui radicat a la UE.

A partir d’ara, quan es realitzin pagaments mitjançant transferència o si es fan mitjançant domiciliacions bancàries, no caldrà indicar l’estat membre en el quan radiqui el compte de pagament, sinó que serà suficient amb el número de compte.

Tot i que el nou sistema SEPA ha entrat en vigor el dia 1 de febrer de 2014, a Espanya es deixa fins l’1 de febrer de 2016 el complement de la migració de determinats instruments, que inclouen els avançaments de crèdit (quadern o norma 58) i els rebuts processats pel sistema d’efectes (quadern o norma 32).

L’antic nombre de compte de 20 dígits, evoluciona a un número de compte de 24 dígits que es correspon amb el número IBAN. A més, totes les transaccions portaran el codi BIC (Identificació Internacional de l’Entitat Bancària o “Bank International Code”). Totes les noves targetes de crèdit i dèbit portaran el xip EW i la utilització del PIN personal en lloc de la firma.

Esperem que aquest sigui un nou pas en la bona direcció que ha de seguir Europa!