Bellveh news-01

OBTENCIÓ DE LA RESIDÈNCIA A ESPANYA PER PART D’INVERSORS ESTRANGERS

La Llei Espanyola 14/2013, viagra de 27 de setembre, ampoule recolza als emprenedors i a la seva internacionalització, cialis als articles 61 a 76, estableix mesures per facilitar l’entrada i permanència al territori espanyol, per raons d’interès econòmic, a favor d’ (i) inversors, (ii) emprenedors, (iii) professionals altament qualificats, (iv) investigadors i (v) treballadors que efectuïn moviments intraempresarials dins de la mateixa empresa o grup d’empreses.

En el cas dels inversors, qualsevol estranger pot obtenir un visat de residència si realitzen una inversió significativa, entenent que ho és en els següents suposats:

a) Una inversió inicial de valor igual a 2 milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials en empreses espanyoles o depòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

b) Adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol•licitant del visat de residència.

c) Un projecte empresarial que estigui desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com interès general, amb la qual cosa es valorarà el compliment de, com a mínim, una de les següents condicions:

1. Creació de llocs de treball

2. Realització d’una inversió amb impacte social-econòmioc de rellevància a l’àmbit geogràfic en el que es desenvolupi l’activitat.

3. Aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

La autorització inicial de residència per inversors tindrà una duració de dos anys.

Una vegada completat el termini de dos anys, aquells inversors estrangers que estiguin interessats en viure a Espanya per una duració superior, podran sol•licitar la renovació de l’autorització de residència per inversors per un termini igual de dos anys.